fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 4. 2019.

Lucie Pařízková

Sídlo firmy: Na barikádách 670/48, 196 00 Praha 9

IČO: 06176089

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku na Úřadě městské části Praha 18

Nejsem plátce DPH.

Objednání

Objednání probíhá buď formou telefonátu na telefonní číslo: 724358869 nebo mailu: foto@lucie-parizkova.cz.

Objednání je závazné po odsouhlasení termínu focení z obou stran (klientem i fotografem).

Objednací doba se odvíjí podle aktuální obsazenosti fotografky. Nejvíce vytížené jsou měsíce září -prosinec, kdy je objednací doba i tři měsíce.

Objednání na focení miminka doporučuji provést ještě v těhotenství.

Zrušení termínu je akceptováno nejpozději 12 hodin před samotným focení.

Náhradní termín fotograf nabídne dle momentální vytíženosti, tj. nejbližší možný volný termín. V období září – prosinec již nemusí takový termín do konce roku být.

Cena za fotografické služby

Cenu momentálně dostupných služeb ve formě balíčku (Novorozenci; FineArt; Děti; Těhotné) naleznete vždy v aktuálním ceníku zde.

Splatnost částky za fotografické služby je vždy po výběru fotografií. Tj. platí se částka za zvolený balíček a případný doplatek za fotografie nad rámec balíčku.

Fotografování

Všechny focení probíhají v pracovních dnech dle časové dostupnosti fotografa. Víkendové focení (pokud je některý z víkendových termínů k dispozici) je realizováno za příplatek. Tento najdete vždy v aktuálním ceníku zde.

Focení v ateliéru je určeno pro novorozence a děti mladší jednoho roku. Fotografie rodinné nebo dětí od jednoho roku výše realizuji v přírodě nebo ve městě, podle domluvy s klientem.

V případě nepřízně počasí (velký déšť, silný vítr) se exteriérové focení přesouvá na nejbližší volný termín vhodný pro obě strany.

Délka focení je vždy orientačně uvedena u každého balíčku v ceníku zde.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení stanovené doby focení.

V případě pozdního neomluveného příchodu o 20-30 minut po domluveném termínu fotograf opouští smluvené místo focení (ateliér nebo exteriér).

Vzhledem k návaznosti focení, při příchodu o 30 minut a více později (i když zavolá klient „po cestě“), je fotograf oprávněn focení zrušit.

Po celou dobu focení v ateliéru je zakázáno si pořizovat vlastní fotografický nebo video záznam bez svolení fotografa.

Výběr fotografií

Fotograf do týdne po focení zašle klientovi odkaz do online galerie s neupravenými náhledy fotografií. Tyto náhledy jsou upraveny vodoznakem.

Podle autorského zákona číslo 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa, jako autora fotografií, dovoleno neupravené náhledy fotografií jakkoliv zveřejňovat nebo je dále upravovat. Jedná se o vlastnictví fotografa.

Zaslané náhledy fotografií slouží pouze k výběru fotografií, které fotograf bude upravovat a budou obsaženy ve finálním balíčku (případně jako fotografie nad rámec balíčku).

Finální výběr fotografií k úpravě zašle klient v co nejkratší době. Nejdéle však v lhůtě jeden měsíc od obdržení galerie s náhledy fotografií. V případě delšího trvání výběru fotografií si fotograf vyhrazuje právo na prodloužení doby dodání fotografií. Pokud fotograf neobdrží výběr fotografií ve lhůtě třech měsíců od odeslání galerie s náhledy klientovi, vyhrazuje si právo fotografie vybrat sám v počtu základního balíčku. Reklamace na výběr fotografa v tomto případě není možná.

Objednání fotografií k retuši i tisku je závazné. V případě, že je již zakázka rozpracovaná nebo dokončená, nelze měnit původní výběr odeslaný přes online galerii. Případné nově vybrané fotografie lze pouze doplnit jako fotografie nad rámec balíčku.

Dodání fotografií

Dodací lhůta pro dodání fotografií je cca 2-3 týdny. Fotograf si vyhrazuje v případě nemoci nebo dovolené tuto dobu přiměřeně prodloužit.

V případě výběru fotografií v rozmezí 50% a více nad počet fotografií v balíčku se může dodací doba prodloužit o cca jeden týden.

Pokud klient odešle finální výběr déle než měsíc po zaslání online galerie, vyhrazuje si fotograf právo o prodloužení dodací lhůty vzhledem k vytíženosti v daném období.

Předání fotografií dochází vždy po písemné domluvě fotografa a klienta, kdy fotograf klienta informuje o vhodných termínech pro vyzvednutí balíčku s fotografiemi. Případně je možné zaslání poštou.

Zpracování fotografií

Fotografie jsou klientovi předávány ve fomátu jpg a v maximální možné velikosti ve formátu 2:3, poté také ve složce pro tisk ve formátu 13×18 cm (tyto doporučuji také jako verzi pro sociální sítě).

Fotografie prochází retuší podle zvoleného balíčku. U fotografií se v ceně balíčku provádí: ořez, úprava tonality, barevné vyvážení, odstranění momentálních nedokonalostí pleti (akné, stroupek). U miminek se také odstraňuje novorozenecké akné a velké šupinky kůže. Fotografie FineArt prochází větší retuší pro vznik fotografie jako obrazu.

Tetovačky a jiné rušivé elementy si, prosím, nechte doma. jejich retuš již není součástí standartního ceníku. Také bělení zubů, odstranění pih, žehlení nebo praní oblečení, případně hubnoucí kůry již spadají do nadstandartních úprav a budou kalkulovány jako služba navíc. Příplatek za takovouto úpravu na fotografii je poté 300 Kč/fotografie.

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Tisk fotografií

Fotografie zasílám k tisku ve velikosti 13×18 cm (pokud není v ceníku uvedeno jinak) do ověřených tiskáren. Reklamace tištěných fotografií je možná v případě viditelných známek nedokonalostí tj.: škrábance, pruhy, jiné mechanické poškození. Barevnostní nebo jasová odlišnost od nekalibrovaného monitoru nebo od tisku z jiné nedoporučované tiskárny, nejsou brány jako důvod k reklamaci.

Úschova fotografií

Všechny neupravené originální fotografie ve formátu raw uchovávám dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) pouze po dobu jednoho měsíce od odevzdání zakázky. V případě reklamace zakázky tak musí klient učinit neprodleně, nejdéle však do lhůty jednoho měsíce od data obdržení zakázky. Odevzdané fotografie ve formátu jpg archivuji po dobu půl roku.

.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou podle autorského zákona číslo 121/2000sb. majetkem fotografa. Nesmí být tedy použity bez písemné smlouvy pro komerční účely, propagaci nebo prodej třetím stranám. Fotografie jsou určeny pouze pro osobní prezentaci fotografovaných osob.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close